Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1/2018 Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 23 marca 2018r.

dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Zbrosławice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe