Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 264/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 20 marca 2018r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalety

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe