Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/435/18 Rady Miasta Lędziny

z dnia 22 marca 2018r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Lędziny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe