Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/259/2018 Rady Miasta Imielin

z dnia 26 marca 2018r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Miasta Imielin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe