Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/337/18 Rady Gminy Lipowa

z dnia 22 marca 2018r.

w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym na terenie sołectwa Lipowa - przysiółek Jaski oraz Brzeziny w Gminie Lipowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe