Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/345/18 Rady Gminy Lipowa

z dnia 22 marca 2018r.

w sprawie podziału Gminy Lipowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczb radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe