Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/299/18 Rady Gminy Łękawica

z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie podziału Gminy Łękawica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe