Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXIV-397-2018 Rady Gminy Nędza

z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie podziału Gminy Nędza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe