Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/315/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 23 marca 2018r.

w sprawie podziału Miasta i Gminy Pilica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe