Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 299/XXXIV/18 Rady Gminy Poczesna

z dnia 22 marca 2018r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018 - 2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe