Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 556/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 26 marca 2018r.

w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Siemianowice Śląskie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe