Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 566/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 26 marca 2018r.

w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 536/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Siemianowice Śląskie na lata 2018-2022

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe