Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 834/LX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 22 marca 2018r.

w sprawie zmian Uchwały Nr 779/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2018 rok /zmiana III/

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe