Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 842/LX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 22 marca 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 230/XVII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zaliczenia ul. Orlej do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia nowych przebiegów istniejących dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych Sosnowca - miasta na prawach powiatu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe