Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/760/18 Rady Miasta Tychy

z dnia 22 marca 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/750/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XII/178/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe