Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/764/18 Rady Miasta Tychy

z dnia 22 marca 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/288/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe