Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/766/18 Rady Miasta Tychy

z dnia 22 marca 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/290/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe