Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/447/2018 Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 marca 2018r.

w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe