Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/303/2018 Rady Gminy Ciasna

z dnia 26 marca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/162/2016 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciasna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe