Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/791/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1008/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe