Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Zielona

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe