Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/363/18 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 26 marca 2018r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia stypendium Wójta Gminy Gorzyce dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe