Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/554/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe