Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/560/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe