Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/570/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe