Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 313.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 23 marca 2018r.

w sprawie podziału Gminy Kłomnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe