Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 315.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 23 marca 2018r.

w sprawie zmiany statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe