Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 316.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 23 marca 2018r.

uchylająca uchwałę nr 285.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kłomnice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe