Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.263.2018 Rady Gminy Kobiór

z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w Kobiórze dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za każde kryterium oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe