Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 476/XLVIII/2018 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie podziału Gminy Koszęcin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe