Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/290/18 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXXVI/271/18 z 30 stycznia 2018 roku w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych Gminy Krupski Młyn

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe