Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.23.2018 Rady Gminy Lyski

z dnia 26 marca 2018r.

w sprawie podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Lyski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe