Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV.509.2018 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 26 lutego 2018r.

w sprawie regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkola i szkół, korzystających z opieki zdrowotnej, oraz warunki i sposób przyznawania tych świadczeń

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe