Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr WOK.032.6.2018.WES Prezydenta Miasta Knurów; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 19 lutego 2018r.

w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe