Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.117.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 6 kwietnia 2018r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLVI/272/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zarządzenia uzupełniających wyborów na sołtysa sołectwa Krzyżówki Gmina Jeleśnia, ustalenia lokalu wyborczego oraz ustalenie kalendarza wyborczego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe