Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/325/18 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 29 marca 2018r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe