Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 279/XLI/18 Rady Gminy Świerklany

z dnia 11 kwietnia 2018r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklany

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe