Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 225/XLII/2018 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 11 kwietnia 2018r.

w sprawie podziału Gminy Kamienica Polska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Kamienica Polska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe