Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/319/2018 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 13 kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/317/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żarki na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe