Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 17 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Mstów

z dnia 21 marca 2018r.

do Porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.8.2011 w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji autobusowej w Gminie Mstów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe