Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 22 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Konopiska

z dnia 21 marca 2018r.

do Porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.2.2013 z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji miejskiej w Gminie Konopiska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe