Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ZZE.031.7.2018 Prezydenta Bytomia; Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 5 kwietnia 2018r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania o charakterze publicznym w stosunku do mieszkańców Piekar Śląskich, w zakresie orzekania o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia i orzekania o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz wskazania do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe