Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr EK-EF.031.4.2018 Prezydenta Miasta Jaworzna; Prezydenta Miasta Sosnowca

z dnia 10 kwietnia 2018r.

w sprawie pokrycia i rozliczania kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego - Zbór "Betel" w Jaworznie w roku szkolnym 2017/2018

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe