Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/246/18 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 19 kwietnia 2018r.

w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe