Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LV.295.2018 Rady Gminy Ślemień

z dnia 16 kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLV.237.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe