Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LV.296.2018 Rady Gminy Ślemień

z dnia 16 kwietnia 2018r.

w sprawie podziału Gminy Ślemień na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe