Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LV/1123/18 Rady Miasta Katowice

z dnia 19 kwietnia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Janusza Zajdla"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe