Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LV/1128/18 Rady Miasta Katowice

z dnia 19 kwietnia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe