Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 741/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika

z dnia 19 kwietnia 2018r.

w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w Rybniku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe