Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/430/2018 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 17 kwietnia 2018r.

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe